02 Februar 2020

Referat af generalforsamlingen lørdag, den 8. februar 2020 i De Udstødte Country Klub på EB Ranch, Måvej, Hadsund. Dagsorden: Velkomst Brian bød velkommen og var glad for det store fremmøde. (Der deltog 25 i generalforsamlingen). Valg af dirigent og referent. Jan ”Onslow” blev valgt til dirigent og Hanne ”Hyacint” til referent. Valg af stemmetællere. Susanne Læs mere

26 maj 2018

Referat fra generalforsamlingen i ”De Udstødte” lørdag d. 26 maj 2018. Se Dagsorden. 1. Valg af ordstyrer og referent Finn blev valgt til ordstyrer og Eva til referent. Der var ingen indvendinger om indvarslingen af generalforsamlingen. Optælling af tilstedeværende medlemmer. 18 medlemmer var mødt frem. 2. Valg af stemmetællere Der skal være min. 2 stk. Læs mere

20 maj 2017

Valg af ordstyrer og referent Kaj Schmidt blev valgt til ordstyrer og Gitte Queen of Heart til referent. Ordstyreren kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Optælling af tilstedeværende medlemmer. 27 medlemmer var mødt frem. 2. Valg af stemmetællere Der skal være min. 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere. Nicolaj og Joan Læs mere

Ekstraordinær 13 august 2016

Ekstraordinære generalforsamling Lørdag den 13. august kl. 10:00 i De Udstødtes telt på campingpladsen Udelukket i forbindelse med Festivallen i Silkeborg Dagsorden: 1 velkomst af formanden 2 Indkomne forslag skal være undertegnede i hænde senest 5. august. (Kun forslag til ændringer eller nye vedtægter diskuteres på denne ekstraordinære generalforsamling. 3. Godkendelse af ændrede vedtægter 4. Generalforsamling afsluttes. Læs mere

28 maj 2016

1. Valg af ordstyrer og referent:    Ordstyrer Kaj Smidth. Generalforsamlingen er lovlig indvarslet.1.2 Sammentælling af tilstedeværende medlemmer samt af bestyrelsen.: Der var 16 medlemmer 2. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere: Gitte og Dorthe blev valgt til stemmetællere. 3. Formandens beretning: Formanden var skuffet over tilslutningen af klubben, Læs mere

6 juni 2015

1. Valg af ordstyrer og referent.Kaj Schmidt blev valgt til ordstyrerTommy blev valgt til referent Ordstyreren kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovlig varslet. 1.2 Sammentælling af tilstedeværende medlemmer.Der var 36 medlemmer mødt frem.2. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere.Dorthe og Dorte blev valgt til stemmetællere. 3. Formandens beretning.Formanden Læs mere

1 Juni 2013

De udstødtes genrealforsamling 1. Juni. 2013. Valg af ordstyrer: Eva blev valg. 2. Ordstyren skal for god ordens skyld konstaterer om generalforsamling er lovligt indvarslet. Dvs. at alle har modtaget indkaldelse senest 20 dage inden generalforsamlingen. Det er jo som regel tilfældet. Der tages forbehold for ubekendte adressater! Valg af stemmetællere: Nicolaj og Hanna blev Læs mere

Ekstraordinær 11 august 2012

Den ekstraordinære generalforsamling 11. august 2012. Tilstede var formand, næstformand, kasserer, Dallington, Gold Digger, suppleant og skydeleder samt webmaster og 16 yderligere fremmødte. Valg af ordstyrer: Nicolaj Frederiksen. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere:  Hanna og Michael blev valgt. Formandens beretning:  Der er til klubben indkøbt nyt telt. Læs mere

19 Maj 2012

Generalforsamlingen 19. maj 2012. Formand Per ”Winchester” byder velkommen: Valg af ordstyrer. Nicolaj blev valgt. Valg af stemmetællere. Birgitte og Hanna blev valgt. Formandens beretning. Jeg vil gerne takke for det store fremmøde og vil gerne lige påpege at medlemmerne skal blive bedre til at kigge på hjemmesiden og huske at betale kontingent til tiden Læs mere

28 Maj 2011

Generalforsamlingen 28. Maj. 2011. Tilstede 15 stemmeberettigede. Formand Per ”Winchester” byder velkommen. Valg af ordstyrer. Jeanette bliver valgt. Valg af stemmetællere: Nicolai ”Kaktus” og Tommy ”Headhunter” bliver valgt. Formandens beretning: Hej alle sammen og velkommen. Ja! Så gik der et år mere. Jeg vil sige mange tak til Kaktus for det arbejde han har lavet Læs mere