02 Februar 2020

Referat af generalforsamlingen lørdag, den 8. februar 2020 i De Udstødte Country Klub på EB Ranch, Måvej, Hadsund.

Dagsorden:

 1. Velkomst

Brian bød velkommen og var glad for det store fremmøde. (Der deltog 25 i generalforsamlingen).

 1. Valg af dirigent og referent.

Jan ”Onslow” blev valgt til dirigent og Hanne ”Hyacint” til referent.

 1. Valg af stemmetællere.

Susanne Skov og Linda ”Little Wolf” blev valgt.

 1. Bestyrelsens beretning.

Brian Storgaard fremlagde bestyrelsens beretning, da formanden Mogens ”Piraten” ikke var til stede og han havde heller ikke meldt afbud til generalforsamlingen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Regnskabet var omdelt til de fremmødte medlemmer. Det udviste et overskud for året på kr. 19.160. Et rigtig flot resultat. Regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag.
  1. Vedtægtsændringer.

Brian fortalte, at vi har problemer med vores nuværende vedtægter. Vores bank kan ikke se, hvem der tegner foreningen. Man skal også have en ansvarlig for de sociale medier. Derfor havde Brian (kassereren) i samarbejde med Esben ”Lucky” (næstformanden) formuleret et udkast til helt nye vedtægter, som var uddelt på bordene. Udkastet var helt uden alt om våbenlovgivningen. Brian gennemgik samtlige punkter og generalforsamlingen vedtog det samlede udkast til at være vores nye vedtægter.

 1. Hele bestyrelsen på valg.

Da vi nu havde vedtaget de nye vedtægter betød det, at vi – indtil vi kom til punkt. 7. var uden bestyrelse, idet vedtægtsændringer træder i kraft med det samme.

 1. Sammensætning af et arrangement udvalg.

Der blev nedsat et udvalg, som også skal samarbejde med andre klubber.

Udvalget består af: Eva ”Snuske”, Jan ”Onslow” og Per ”Walon”

 1. Ølkassen er nedlagt og madkassen bliver nedlagt og resten af pengene bliver overført til foreningens bankkonto, så der kun er 1 kasse fremadrettet.

 1. Flytning af dato for generalforsamling.

Hvert år afholdes der Country Music Meeting i Berlin i den første weekend i februar, så derfor ønske om ændring af dato. Jan havde lavet nogle kopier, af programmet for i år, som han udleverede.

Ny dato for generalforsamlingen fremgår af de nye vedtægter.

første lørdag i April med mindre den falder i Påsken, så er det den 2. lørdag.

 1. Oprettelse af CVR nr. Den afgående og nye kasserer tager kontakt til

Banken for at lave nye underskrifter m.v. bla. også for at høre, hvordan vi skal forholde os mht. MobilePay.

 1. Valg til bestyrelsen

Generalforsamlingen valgte iflg. de nye vedtægter følgende til at varetage deres interesser i bestyrelsen:

Formand: Brian Storgaard

Næstformand: Esben ”Lucky”

Kasserer: Hanne ”Hyacint”

Menigt medlem: Per ”Winchester”

Menigt medlem: Jens ”Cash”

Suppleant: Peter ”Smølf”

Suppleant: Klaus Jørgen Nielsen

Vedtægternes § 10. Sociale medier.

Hjemmesiden varetages af Nicolaj ”Kaktus”.

FaceBook sider varetages af Eva ”Snuske”

Vedtægternes § 11. Merchandise.

Al merchandise varetages af Eva ”Snuske”

Bestyrelsen vælger selv sekretær, som ikke nødvendigvis er medlem af bestyrelsen, men som selvfølgelig deltager på bestyrelsesmøderne, så der laves referat fra møderne. Sekretæren har selvfølgelig ikke stemmeret med mindre det er en fra bestyrelsen, der bliver sekretær.

 1. Eventuelt

 1. Overnatning på EB Ranch.

Retningslinjer for ophold på EB Ranch samt priser for overnatning m.v.

var uddelt, så der ikke længere er tvivl om, hvilke regler, der gælder.

Forslag 1. Winchester foreslog, at foreningen køber en toiletvogn.

Forslag 2. Lejeprisen for EB Ranch bør sættes op.

Selvom forslagene var under eventuelt, og der normalt ikke kan vedtages noget under dette punkt, vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen går videre med disse forslag.

 1. Faste klubaftner.

Bestyrelsen tager det op på det første bestyrelsesmøde hvor mange, der skal være og hvornår.

 1. Øster Hurup.

Hvem har lyst til at deltage? I skal selv tilmelde jer og betale til Truck Stop. Husk, når I tilmelder jer, at oplyse at I vil ligge sammen med De Udstødte.

Teltet bliver sat op tirsdag og tages ned søndag formiddag. Medlemmerne bedes hjælpe med dette, så det ikke alene er bestyrelsen, der står med alt arbejdet.

Torsdag er der fællesspisning.

Eva lægger op på Face Book.

Generelt forventes det at alle giver et nap med, når der arrangeres noget i klubben – ellers er det Tordenskjolds soldater igen, igen.

 1. Merchandise.

Eva har lavet en folder over, hvad der kan købes i foreningen lige nu.

Kommer på vores webshop. Forslag til andre merchandise: Hoodies, håndklæder, dåseholder. Har man andre forslag kontakter man bare Eva.

 1. Nytårsaften 2019.

Kanonfest hvor 15 medlemmer deltog. Der afholdes også nytårsaften i år

hvor priser bliver kr. 500,00 pr. person for mad og drikke.

 1. Jan udleverede materialer vedrørende Geocaching. Han har oprettet en på EB Ranch.

 1. Hanne oplæste positive og negative ting ifm jubilæumsfesten. Det var en evaluering som Jan og Hanne havde lavet og derfor udelukkende deres oplevelse af festen, som stod for deres egen regning.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *