Generalforsamling

Ekstraordinær 13 august 2016

Ekstraordinære generalforsamling Lørdag den 13. august kl. 10:00 i De Udstødtes telt på campingpladsen Udelukket i forbindelse med Festivallen i Silkeborg Dagsorden: 1 velkomst af formanden 2 Indkomne forslag skal være undertegnede i hænde senest 5. august. (Kun forslag til ændringer eller nye vedtægter diskuteres på denne ekstraordinære generalforsamling. 3. Godkendelse af ændrede vedtægter 4. Generalforsamling afsluttes.

Læs mere »

28 maj 2016

1. Valg af ordstyrer og referent:    Ordstyrer Kaj Smidth. Generalforsamlingen er lovlig indvarslet.1.2 Sammentælling af tilstedeværende medlemmer samt af bestyrelsen.: Der var 16 medlemmer 2. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere: Gitte og Dorthe blev valgt til stemmetællere. 3. Formandens beretning: Formanden var skuffet over tilslutningen af klubben,

Læs mere »

6 juni 2015

1. Valg af ordstyrer og referent.Kaj Schmidt blev valgt til ordstyrerTommy blev valgt til referent Ordstyreren kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovlig varslet. 1.2 Sammentælling af tilstedeværende medlemmer.Der var 36 medlemmer mødt frem.2. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere.Dorthe og Dorte blev valgt til stemmetællere. 3. Formandens beretning.Formanden

Læs mere »

24 maj 2014

Se Dagsorden. 1. Ordstyrer: Nicolaj “Kaktus Jack” Frederiksen. Referent: Eva “One and a Half” Rachel Pedersen og tilstede var 28 melemmer. 2. Stemmetællere: Hanna “Cheppi” Uth og Linda Jensen. 3. Formandens beretning. Pga. af meget sygdom er der ikke så meget at berette men i skrivende stund har 38 ud af 55 medlemmer fået betalt

Læs mere »

1 Juni 2013

De udstødtes genrealforsamling 1. Juni. 2013. Valg af ordstyrer: Eva blev valg. 2. Ordstyren skal for god ordens skyld konstaterer om generalforsamling er lovligt indvarslet. Dvs. at alle har modtaget indkaldelse senest 20 dage inden generalforsamlingen. Det er jo som regel tilfældet. Der tages forbehold for ubekendte adressater! Valg af stemmetællere: Nicolaj og Hanna blev

Læs mere »