Generalforsamling 13 Maj 2021

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere: Co-Driver & Københavneren

2. Bestyrelsens beretning: Alt i alt blev 2020 et godt år, hvor vi var heldige at kunne gennemføre alle vores arrangementer trods Corona situationen. Vi afholdte en godt besøgt mini festival ( VI LARMER IKKE – VI HYGGER), der blev stablet på benene grundet aflysninger af alle arrangementer i Danmark. Der er kommet mange nye medlemmer, men der har også været tilbagegang i de gamle medlemmer. Vi er pt 88 medlemmer i foreningen.’-foreningen har fået en flot ny hjemmeside op at køre, som vu håber vil blive flittig benyttet. Eva fortæller senere om brugen og besvare spørgsmål herom. Der er i 2020 blevet investeret i toiletvogn som ejes halvt af foreningen og halvt af EB Ranch. Der er indkøbt et nyt og større telt, samt en ny gasgrill. Vi planlægger efter at afholde 4 årlige arrangementer hvor der også er muligt for ikke-medlemmer at deltage, samt 3-4 “Back to Basic” (BTB) arrangementer der kun er for medlemmer af foreningen, antallet af BTB afhænger af interesse. BTB konceptet går i sin enkelthed ud på at holde en klub weekend, hvor der ikke bliver arrangeret noget større, og der er høflig selvbetjening i baren til priser på 5 kr i sponser kassen. Spisning bliver lavet i fællesskab og oprydning ligeså. Da denne weekends arrangement med live musik og helstegt pattegris desværre måtte aflyses pga manglende tilmelding, så er denne weekend også efter BTB konceptet. Vi afholdt en god nytårsaften i klubregi, som vi håber vil udvikle sig og blive en tradition. De øvrige arrangementer for i år vil blive taget op til overvejelse hos A-Holdet, da vi tydeligvis stadig har en del corona udfordringer at tage hensyn til. Arrangementer vil blive lagt op på facebook, samt hjemmeside. Vi håber alle får en god weekend og et godt år.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse: Fremlagt af kassere Hyacint, Regnskab godkendt

4. Indkommende forslag: Ud af huset arrangement: Berlin Onslow fremlagde et arrangement der forgår i Berlin og de fremmødte var meget begejstret. Der kommer opslag på facebook med dato og priser, efter efterårsfesten. Hjælper funktion – Eva fortæller: Der er oprettet en funktion, man kan krydse af ved tilmelding til arrangement, så man kan være hjælper Vinter arrangement: Der forespørges om det kunne være en ide at lave et vinter arrangement med musik i fx et forsamlingshus som De Udstødte står for og hvor alle er velkommen. Der var god stemning for dette, så hvor, hvornår og budget skal arbejdes på Mad til arrangementer: Da vi ikke har et ordenligt køkken samt der store arbejde med at lave mad, forslås det at vi undersøger om vi kan købe færdiglavet mad udefra. Eva vender tilbage

5. Forslag til handlingsplan og evt. budget: 6. Valg af bestyrelse og suppleanter Formand – Brian (BS) modtager genvalg: Genvalgt Næst formand – Esben (Lucky) modtager genvalg: Genvalgt Kassere – Hanne (Hyacint) modtager genvalg: Genvalgt Bestyrelsesmedlem – Per (Winchester) modtager genvalg: Genvalgt Bestyrelsesmedlem – Camilla (Muuhligvis) stiller op: Valgt Bestyrelsesmedlem – Klaus (Københavneren) stiller op: Valgt Suppliant – Peter (Smølf) modtager genvalg: Genvalgt Suppliant – Eva (Snuske) stiller op: Valgt Co-Driver stiller også op som bestyrelsesmedlem og blev valg ind Sekretær: Eva

7. Valg af festudvalg Eva (Snuske) – modtager genvalg: Genvalgt Jan (Onslow) – modtager genvalg: Genvalgt Mia (Miranda) – modtager genvalg: Genvalgt Anne-Mariie (Høne) – Stiller op: Valgt Winnie (Klik klik) – Stiller op: Valgt

8. Evt. Eva kom med et forslag om at lave en TO DO list, så alt bliver ryddet op og gjort rent/klar før alle er taget hjem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *