1 Juni 2013

  1. Valg af ordstyrer: Eva blev valg.
  2. 2. Ordstyren skal for god ordens skyld konstaterer om generalforsamling er lovligt indvarslet. Dvs. at alle har modtaget indkaldelse senest 20 dage inden generalforsamlingen. Det er jo som regel tilfældet. Der tages forbehold for ubekendte adressater!
  3. Valg af stemmetællere: Nicolaj og Hanna blev valgt.
  4. Tilstede var formand: Per Winchester. Næstformand: Jens Cash. Bestyrelsesmedlem: Jens Gold Digger. Suppleant: Bo Brave Heart. Suppleant og skydeleder:Tommy Headhunter. Samt webmaster: Nicolaj Kaktus Jack. I alt var vi 14 medlemmer samlet.
  5. Formandens beretning:

Ingen fremlæggelse af regnskab grundet af kritisk sygdom, den indestående saldo lyder dog på 14.234, 31 kr.

Sidste år lød medlemstallet på 55 medlemmer hvor af 11 endnu ikke har fået betalt kontingent for det her år.

 

 1.  
 2. Formanden Per Winchester er på genvalg og genvælges med samtlige opmødtes stemmer.
 3. Bestyrelses medlem René Brauner er på valg men ønsker ikke genvalg.
 4. Før suppleant Bo Brave Heart indsættes enstemmigt som bestyrelses medlem. Esben Lucky vælges herefter enstemmigt som ny suppleant.
 5. Indkomne forslag. Der er ingen aktuelle indkomne forslag.
 6. Under eventuelt.
 • Vores kasserer Ina ønsker hjælp til regnskabet. Både Hanna Cheppi, Tommy Headhunter, Nicolaj Kaktus Jack og Eva One And A Halv tilbyder at træde til.
 •  Der er forlag til at generalforsamlingen ikke altid skal foregå hos medlemmer af bestyrelsen. Næste års general forsamling afholdes ved Dorthe Stonewoman og Niels Stenknuser på Stone ranch i det vilde Vildbjerg.
 • Eva forslår ligeså at vi en eller to gange som klub mødes udover til festivalerne og generalforsamlingen. Det bliver lagt ud til festudvalget.

Formanden takker hermed for god ro og orden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *