20 maj 2017

Referat fra generalforsamlingen i ”de Udstødte” lørdag d. 20 maj 2017.

  1. Valg af ordstyrer og referent

Kaj Schmidt blev valgt til ordstyrer og Gitte Queen of Heart til referent.

Ordstyreren kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Optælling af tilstedeværende medlemmer. 27 medlemmer var mødt frem.


2. Valg af stemmetællere

Der skal være min. 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere.

Nicolaj og Joan blev valgt til stemmetællere.


3. Formandens beretning.

Formanden havde ikke meget at berette men var glad for det store fremmøde. Han nævnte at det havde været et godt år og at vi p.t. er 48 medlemmer.

Der blev også efterlyst hjælp til rejsning af teltet til festivalen i Silkeborg.

Følgende meldte sig til at hjælpe: Mogens Piraten, Esben Lucky, Karsten Betteski, Marius Molboen og Allan Gammel Dansk.

Karsten Betteski tilbyder at opbevare teltet, køleskabet og lign. uden beregning. Han tilbyder ligeledes at transportere det frem og tilbage uden beregning, og det bliver besluttet at det tages imod med tak og at teltet køres derud efter festivalen.


4. Fremlæggelse af regnskab. Ina fremlagde regnskabet og der var et pænt overskud.

Regnskabet blev godkendt.


5. Valg til bestyrelsen.

På valg er:

Formand Per Winchester. Modtager genvalg.

Tommy Headhunter. Modtager genvalg

Suppleant Esben Lucky. Modtager genvalg.

Suppleant Jens Golddigger. Modtager genvalg.

Alle blev genvalgt.


6. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.


7. Eventuelt.

Under evt. blev der foreslået at man lader priser på øl og vand stige til 10 kr. pr. genstand for at få flere penge i kassen. Spiritus som tidligere 10 kr. Også forslag om at der kan laves ølkort.

I forhold til at campen i forbindelse med festivalen skal ligge ude på campingpladsen i Resenbro er det nødvendigt med et vagtværn. Vi har fået tilbudt gratis bord og bænke mod at vi selv holder vagt. Foreningen sparer herved 500 kr. Per Winchester kontakter Johnny der plejer at have vagten på ”Udelukket” om han kommer og runderer på pladsen.

Susanne og Finn tilbyder at være vagter på campingpladsen. De har hund med. Hvis dette bliver aktuelt får de friplads på campingpladsen.


Under generalforsamlingen var foreningen vært ved en øl/vand.

Hele generalforsamlingen varede 32 minutter.

Formanden takker for god ro og orden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *