6 juni 2015

1. Valg af ordstyrer og referent.
Kaj Schmidt blev valgt til ordstyrer
Tommy blev valgt til referent

Ordstyreren kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovlig varslet.


1.2 Sammentælling af tilstedeværende medlemmer.
Der var 36 medlemmer mødt frem.
2. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere.
Dorthe og Dorte blev valgt til stemmetællere.


3. Formandens beretning.
Formanden havde ikke så meget at berette, men var dog stolt over at vi kunne tælle 70 medlemmer til foreningens 10 års jubilæum.
Han kunne konstatere at det var lidt svært at få fat i medlemmer via mail, da det dels har været svært at læse deres håndskrifter samt at enkelte medlemmer glemmer at informere om ændringer i deres mailadresser.
Han takkede endvidere Kaktus for det store arbejde med at holde hjemmesiden ajour samt for indlæggene på Facebook.
Det havde været lidt svært at få folk til at tale kontingent til tiden, men det lykkedes for en stor dels vedkommende at få dette gjort.
Der vil blive lavet en reminder på FB / hjemmeside næste år omkring kontingent.
Til sidst takkede Formanden festudvalget for deres store arbejde.


4. Fremlæggelse af regnskab.
Regnskabet blev fremlagt og viser et indestående i banken på 8128 kr.samt en kassebeholdning på 3629 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


5. Valg til bestyrelsen. På valg er:
Formand Per L. Hansen. Alias Winchester. Modtager genvalg
Blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Bo Andersen. Alias Brave Heart. Modtager ikke genvalg
Suppleant Tommy “Headhunter” Martensen. Modtager valg til bestyrelsen.

  • Tommy blev valgt ind i bestyrelsen.

Suppleant Esben “Lucky” Søgaard modtager genvalg.

  • Esben Blev genvalgt

Ny suppleant skal findes.

  • Mogens “alias” Piraten blev valgt.

6. Indkomne forslag.
Kontingent for medlemmer der bor i udlandet skal betales ved ankomst til generalforsamlingen eller senest være betalt primo august, da omkostningerne ved at bankoverfører fra f.eks. Norge koster mere end den kontingent der skal betales.


7. Eventuelt.

  • Dorte Fredsø Møller bad venligst folk om, dels at ringe (kontakte) hende hvis de ønskede at komme dagen før et arrangement, så hun kunne få tid til at planlægge de forskellige ting.
  • Derudover bad hun venligst folk om at rydde op efter sig (skulle jo ikke være nødvendigt da vi er voksne mennesker) og bl.a. smide cigaretskodder i de “skodspande” der stod rundt omkring og ikke bare smide dem, der hvor man nu sad og røg.
  • Dorte og Niels har brugt masser af tid og penge til at bygge “The Barn” op, så når folk gik i seng som de sidste var man mere end velkommen til at tørre gulv og borde af efter sig.
  • Winchester bad til at man “spyttede” lidt i kassen til festudvalget, så de også en anden gang kunne lave sandwich og servere salat o.lign til grillkødet.
  • Det er op til det enkelte medlems “samvittighed” hvad man mener sandwich m.v. var værd  Men spyt nu i kassen sagde formanden.

Kaj takkede for god ro og orden ved generalforsamlingens afslutning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *