28 maj 2016

1. Valg af ordstyrer og referent:
    Ordstyrer Kaj Smidth.
Generalforsamlingen er lovlig indvarslet.
1.2 Sammentælling af tilstedeværende medlemmer samt af bestyrelsen.:
Der var 16 medlemmer

2. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere:
Gitte og Dorthe blev valgt til stemmetællere.

3. Formandens beretning:
Formanden var skuffet over tilslutningen af klubben, da der var 35 medlemmer der havde meldt sig ud.
Ellers var året gået godt.
Formandens beretning blev godkendt.

4. Fremlæggelse af regnskab:
Regnskabet blev godkendt.

5. Valg til bestyrelsen. På valg er:
Alle blev genvalgt, der var dog 2 der byttede plads. Jens “Golddigger” Jensen ville dog gerne gå fra at være medlem af  bestyrelsen
til at være suppleant, og Mogens “Piraten” Corfitz blev medlem af bestyrelsen.

6. Indkomne forslag:
    Der var ingen indkomne forslag.

7. Eventuelt:
7.1. Tommy foreslog at der blev sendt girokort ud sammen med indkaldesen til generalbestyrelsen.
7.2. Der blev foreslået at Facebook siden blev gjort offentlig så alle kunne skrive og komme med indlæg. Dette blev godkend, og skal
revideres til generalforsamlingen i 2017.
7.3. Formanden var utilfreds med at det var andre end medlemmer af de udstødte der bestilte plads på Udelukket hos ham, det ville
han ikke mere. Dette blev godkendt.
7.4. Tiden for betaling af kontingent blev diskuteret, det vil blive taget op på næste generalforsamling. Forslag: August til August.
7.5. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, til ændring af vedtægterne.
Mogens og Tommy vil kigge på vedtægerne inden, og komme med forslag til ændringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *