26 maj 2018

Referat fra generalforsamlingen i ”De Udstødte” lørdag d. 26 maj 2018.

Se Dagsorden.

1. Valg af ordstyrer og referent

Finn blev valgt til ordstyrer og Eva til referent.

Der var ingen indvendinger om indvarslingen af generalforsamlingen.

Optælling af tilstedeværende medlemmer. 18 medlemmer var mødt frem.


2. Valg af stemmetællere

Der skal være min. 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere.

(Nobuddy) Jens Peter og (Lumumbeth) Elsebeth,

3. Formandens beretning.

Der er med stor beklagelse at hele bestyrelsen (Winchester, Cash, Tommy, Ina) på nær Piraten trækker sig med øjeblikkelig virkning af personlige grunde.

Den afgående Formand Winchester håber meget at der i blandt medlemmerne er nogen der vil stille op så De Udstødte kan fortsætte.
De fleste afgående bestyrelsesmedlemmer ønsker at forblive medlemmer.
Derudover skal der også findes nogle nye medlemmer der evt vil overtage madklubben idet Gyda og Hanna også træder tilbage.


4. Fremlæggelse af regnskab. Ina fremlagde regnskabet og der var et pænt overskud.

Saldo på kontoen 11.750 kr) og pt (26/5-2018) er der 36 medlemmer
Regnskabet blev godkendt.


5. Valg til bestyrelsen.

Samtlige af din siddende bestyrelse har valgt at trække sig af personlige og helbredsmæssige årsager.

Der er stor opbagning til at De Udstødte skal fortsætte og følgende bliver valgt til den nye bestyrelse:

Formand blev Mogens Corfitz alias Piraten.
Næst formand blev Esben Søgaard alias Lucky.
Kasserer blev Brian Storgaard.
Bestyrelses medlem blev Klaus Jørgen Nielsen.
Bestyrelses sekretær blev Henrik K Svendsen.
Supplanter blev Betteski og Finn Sørensen.


6. Indkomne forslag.

  • Kaktus forslår at Paragraf 10 sk 1 (Indkaldelse til generalforsamling bliver udstedt ca 1 maj) ændres til 3 uger inden generalforsamlingen

Forslaget blev vedtaget.

  •  Ligeledes forslår jeg således at vi indsætter en tillægsparagraf som hedder 10.2 Indkaldelse til generalforsamling foregår via foreningens fora, dvs. hjemmeside og notificeres via. vores facebookgruppe idet at vi altså ikke kan følge med PostNords meget dyre priser og ”lyn snare” hastighed.

Forslaget blev afvist,  indkaldelse vil fortsat skulle adviseres via brev afsendt til medlemmer omkring 1. maj.

  •  Hvis ikke der er forslag om nyt kontingent så skal vi lige have kigget/eller samstemt §13 vs 13.5 i vores vedtægter.

Vedtægterne var ikke blevet forstået korrekt.


7. Eventuelt.

  • Ordstyren takker, på vejne af medlemmerne, den afgående bestyrelse for godt arbejde, og den afgående bestyrelse får en kæmpe klapsalve, samt den nye bestyrelse bliver budt velkommen.
    Elsebeth og Eva overtager madklubben Velbekomme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *