Hvem er vi?

De tre's væg.
De retskafne.

Der var engang tre ”gunslyngler” som vovede
at sætte sig op imod enevælden i en klub hvis navn vi dårligt kan erindre mere.
De tre forsvorne og retskafne venner ”Gitte – Queen of  Heart” ,  Per Winchester” og så  ”Ole Texas Ranger”  havde med tiden opdaget urent trav på en række punker og ytrede således sammen med en lille skare af gæve kammerater deres sag til en den højest stående generalforsamling, men for uvillige øren.

Enevælden som dikterede egne love og regler slog således hårdt ned på sådanne sandhedstaler og urostiftere imellem hans trolige undersåtter og  hvad enevælden gør følges af resten og således blev de tre retskafne venner ekskluderet og snart efter blev deres kammerater og åndsfæller buhet og klappet ud af klubben idet at kritiske ryster ej tåles i plattenslagerens svøbe.

Med tiden sluttede flere sig til vore tre udstødte venner og en ny klub bygget på mere menneskelige værdier rejste sig af støvet.

Vi er æt som ‘vær andre, vi er nøj for å’ sel’.  På land’vej der ve’ vi vandrer. T’ den da’ vi si’ oh mojn.”

De Udstødte er en forening for country og western interesseret imellem og med plads til forskellighed.

“Om du er til hest eller i vest så kom du blot som du er med til vores fest.”

Fra vor' 5. års jubilæum 2014.
Fra vor’ 5. års jubilæum 2014.

Vi lægger stor vægt på at der skal være plads til alle i vores kreds hvad enten din påklædning måtte være da det for os handler om at knytte et så alsidigt netværk som muligt og hygge og morer os sammen.

Vi er en forholdsvis lille flok stiftet d. 3. September. 2009. men der strømmer hele tiden nye medlemmer til.

Som klub er vi lidt utraditionelle idet at vi ikke har et fast klubhus men derimod et stort telt som vi sætter op når vi er ude på et af de store country træf såsom CTD, Glyngøre eller SCC store countryfestivaler hvor vi blandt andet spiser fælles morgenmad inden vi drager ud til dagens festivitas og gøgl. Derudover holder vi selvfølgelig en årlig generalforsamling og en fest bagefter et givet sted i landet.
Geografisk set er vores medlemmer spredt ud over hele landet og således er det jo mere passende at kalde De Udstødte for en forening på kryds og tværs af landet som bare mødes på må og få, så næste gang at du er til træf,  så kig da efter vores logo.
teltteltVi er også en klub som modsat blandt andre gunslynglerne sætter en stor ære i og holder et strengt øje med vores medlemmers våben og håndteringen heraf. Man vil simpelthen ikke se vores medlemmer rende hujende og hærgende rundt og skyde med løst krudt til chikane for omgivelserne.
Du kan læse mere om vores våbenpolitik og om dansk lovgivning på området i vores våbenmanifest.

Nicolaj Frederiksen webmaster@deudstoedte.dk

Da De Udstødte ikke sender nyhedsbreve eller blade ud til medlemmer, fungere hjemmesiden både som vores blad og nyhedsbrev hvor jeg løbende vil lægge aktuelt materiale ud.

Der er al mulig god grund til lægge en tur forbi hjemmesiden engang imellem når man alligevel farter rundt på internettet.

Kommunikation.

Har du ris eller ros eller vil du måske gerne dele en oplevelse med andre skal du om du er medlem eller ej, være mere end velkommen til at lette dit hjerte i vores fri forum. Ønsker du at blive medskribent eller har du skrevet en artikel som du gerne vil have på hjemmesiden så kan jeg kontaktes på webmaster@deudstoedte.dk