Vores Reglement for løs-skud og salutering.

Våbenreglement for løs-skuds dvs. (signal- og knaldgas) våben, 1 udgave vedtaget ved den ekstraordinære generalforsamling lørdag. 11. august 2012.

 • 1. Medlemmer, som har våbentilladelse, må bære våben og ammunition som en naturlig del af deres “Country outfit” Underpunkterne 1.2 og 1.3 skal dog herved efterkommes.
 • 1.2 klubbens eget våbenskilt jf. § 7.2 og § 7.3 af klubbens egne vedtægter, skal bæres synligt hen over brystkassen endvidere skal den af politiet udstedte tilladelse altid medbringes og skal fremvises på forespørgsel til ALLE som ønsker at se denne.
 • 1.3 Våbnet SKAL til enhver tid følge ejeren og må under ingen omstændigheder lånes ud.

§7.2 Våbenbærende medlemmer skal erhverve sig våbenskilt via klubben. Depositum er kr. 100,- og i øvrigt følge reglerne i § 15
§ 15. Ønskes et våben benyttet i klubregi, skal klubben have kopi af våbentilladelsen
§ 15.1 På indmeldelsesblanketten skal anføres våbenart samt serienummer. Der skal vedlægges en kopi af gyldig våbentilladelse.
§ 15.2 Klubben kan ikke gøres ansvarlig for hvad et medlem gør med sit våben udenfor klubregi.
§15.3. Alle våbenbærer skal bærer våbenskilt synligt så længe de er i klubregi.
§ 15.4 Udløber eller mistes våbentilladelsen vil våbenskiltet blive indkrævet og depositum bliver herefter refunderet.
§7.3 Våbenskiltet skal afleveres til klubben ved udmeldelse eller bortvisning. Depositum vil herefter blive refunderet.

 • 2. Kun våben, der ikke kan anvendes til skarpe patroner, må medbringes til fester, festivals, shows m.v.
 • 3. Kun løse patroner må medbringes til fester, festivals, shows m.v.
 • 4. Våben, patroner, våbentilladelse skal på forlangende forevises ansvarshavende fra De Udstødte.
 • 5. Er der tvivl om at et våben er beregnet til skarpe patroner, skal det på forlangende afleveres til ansvarshavende fra De Udstødte indtil arrangementet forlades.
 • 6. Medbragte våben må affyres, når forholdene tillader det, dog skal punkterner 6.2, 6.3 og 6.4 herunder altid og uden undtagelse nøje tages i betragtning.
 • 6.2. Det er under ingen omstændigheder tilladt at affyre våben uden for arrangementets anviste områder eller til chikane for omringværende i f.eks. menneske mængder, imellem borde, vogne eller telte.
 • 6.3. Alle våben skal affyres lige op i luften og i strakt arm. Sikkerhedsafstand til nærmeste personer skal være min. 5 meter. Undtagelse kan give ved shows.
 • 6.4. Alle, der vil affyre skud, skal sikre sig, at de nærmeste personer er klar over deres hensigter, således at ingen bliver skræmt af pludselige skud i deres nærhed.
 • 7. Alle våbenbærende medlemmer vedkender at have læst dokumentet ”våbenloven generelt” her på hjemmesiden. Dette afspejler den gældende våbenlovgivning samt politiet ordensbekendtgørelse.

§ 14. Våbenloven er flig. Dansk lovgivning. Bærer man våben i klubregi følger man dansk lovgivning.
§ 14.1. Våbnet skal afleveres ved overtrædelse af gældende regelsæt, til skydeleder, der opbevarer det forsvarligt.
§ 14.2 Skydeleder har til en hver tid ret til at inddrage et våben, hvis det skønnes benyttet uforsvarligt.
§14.3 Medlemmer bærende løs-skuds dvs. (signal- og knaldgas) våben skal til en hver tid følge det af os specificerede våbenreglement for løs-skuds dvs. (signal- og knaldgas) våben, hvis arrangøren og KUN arrangøren af et aktuelt stævne måtte have et opslag som modsiger et eller flere punkter heri, er det arrangørens regler som gælder på stedet.

Overtrædelse af disse regler kan medføre ekskludering af klubben og politi anmeldelse!

Punkterne med foranstillet § tegn er fra klubbens vedtægter. Seneste § 14.3  er vedtaget sammen med dette regelsæt.