Samler tilladelse til signal eller blankvåben.

Ansøgning om tilladelse.

Den mest gængse våbentilladelse hvad enten det er til sværd og knive, (blankvåben) eller til løs-skuds våben, (kombineret knaldgas (krudt) og signal våben) er den almindelige samlertilladelse. Ansøgningen er gratis at indhente og helt afgifts fri og kan udfyldes med tastaturet ved at hente den her og så printes ud og bringes til din nærmeste politistation.

Efter at du har åbnet dokumentet sætter du kryds i Våbensamling eller Samling af aftagelige magasiner hvis dette ønskes. Under dit navn og adresse osv. skal du vælge hvilken slags våben som du søger tilladelse til, enten ansøges der til SAMLING af blankvåben (afgiftsfri) eller også så søges der til ”løs-skuds “revolver” altså SAMLING af signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben af særlig historisk eller teknisk interesse også (afgiftsfri).

Hvis du skal have ekstra magasiner med i din samling skal der ligeledes kryds udfor Samling af aftagelige magasiner.

I alle tilfælde herunder skal du skrive en kort forklaring hvorfor at du søger en sådan tilladelse. En god grund for at søge til revolvere ville f.eks. være ”at man kommer meget i western klubber og har således en enorm interesse for datidens våben”.

En samlertilladelse dækker kun at du holder dine våben inden for dine egne fire vægge.

Punkt 4 under tilladelsen foreskriver dog at transport af våbnet kun må ske i forbindelse med køb og salg, udstilling eller møder i samlerforeninger.
Denne definition kan virke lidt løst hængende i luften og jeg måtte således selv kontakte politiets våbenafdeling for at få et svar på dette.

Med udstillinger i samlerforeninger menes således lukkede klubber, dvs. at det skal foregå indendørs og en samlertilladelse dækker således ikke at man tager sit våben med til country festival eller andre åbne arrangementer!

Ligeledes skal dine våben altid være ajourført på en liste som både du og politiet skal være i besiddelse af som du ligeledes kan udfylde og printe ud herpå. Blankvåben dvs. sværd og knive er undtaget dette.

Teknisk set er det måske lidt dobbelt-moralsk at man skal have en samlertilladelse til signal og knaldgasvåben idet at tilladelsen ikke dækker ammunition og salutering og således må du ifølge reglerne aldrig skyde med den. Der har desværre før i tiden været en del som ikke har kunnet finde ud af kun at holde sig til de lovlige saluteringer til festivalerne og disse personer har således ødelagt det for alle os andre sådan at politiet ikke mere giver tilladelse til at måtte besidde løse skud.

Det er mit eget indtryk således at salutering og signal og knaldgasvåben helt bliver forbudt at anvende inden for de næste 5 til 8 år og således har jegså anskaffet mig en revolver som er af exceptionel kvalitet ned til mindste detalje og håndlavet men som så bare ikke kan skyde for derved at være sikker på at jeg altid må gå med den og en sådanne rekvisit kræver således heller ingen tilladelse at gå med, dog kræver det en god potion omtanke.

Sider den harmløst i bæltet er det en rekvisit men tager jeg den op og fægter rundt med den så bliver den til et truende instrument..
Vi I de Udstødte anbefaler at du forsyner din attrap med en rød dut i løbet som vist på billedet da dette udsender et signal om at der absolut kun er tale om en rekvisit som ikke kan -eller skal kunne skyde. Røde dutter kan du ligeledes købe hos os.
Vi vil ligeså lægge det helt fast at man absolut absolut under ingen omstændigheder peger på andre hverken dyr som mennesker eller udviser nogen form for truende adfærd, selv ikke engang med attrap eller rekvisit og selv heller ikke med rød prop eller dut i løbet!
Det er selvfølgelig en anden sag hvis man indbyrdes sammen med venner fjoller rundt og leger med hinanden som vi voksne jo også kan finde på det. Men da den slags attraper eller rekvisitter er så vellignende bør man tænke sig om og være særligt opmærksom på omgivelserne idet at Ordensbekendtgørelsen § 3 stk 2 Uddyber at det således er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse. Og det er her de sidste tre ord som vi skal være speciel opmærksom på, nemlig ikke at vække offentlig forargelse.

For våbenbæreende medlemmer kræver De Udstødte at du hos os registrerer dig med hvis våbnet kræver tilladelse en kopi af denne samt fabrikat på våbnet mv. Dette kan du læse mere om i §7.2 og §7.3 i vores vedtægter.
Det er der flere grunde til. Dels. at vi kan holde et nogenlunde tjek på vores våbenbærende medlemmer, dels. at festivals-arrangørerne mv. hvor vi kommer frem gerne vil kunne identificerer våbenbærer.
Husk at hvis du vil lege med våben er det kun din og helt og holden din egen pligt at kende til de dele af våbenlovgivningen som netop dit udstyr hører under, det er meget meget sjældent at det holder i retten at man bedyrer at det viste man altså ikke at man ikke måtte!

Man skal også huske på at hvis man mister sin tilladelse så er man tvunget til at afleverer eller sælge sine våben og det må næppe være rart, og da slet ikke hvis man som stor-samler har for flere hundrede tusinde.

Hvis du søger tilladelse til blankvåben er det lidt nemmere idet at det ikke er påkrævet at du ajourfører en liste med dine sværd og knive men her gælder det også at samlertilladelsen kun dækker våben inden for dine egne fire vægge og du må så tilmed ikke tage dine våben med nogen som helst steder hen.

Artiklen er skrevet af Nicolaj Frederiksen
For De Udstødte 2011.Webmaster@deudstoedte.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.