Indkaldelse til generalforsamling 2019.

Struer 25. April 2019.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Lørdag d. 25 Maj 2019. 1300, på
EB-Ranch Måvej 10, 9560 Hadsund.

Dagsorden:
L. Valg af dirigent og referant
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse
5. Indkourne forslag.
Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage tør.

Mogens Corfitz alias Piraten

6. Vålg til bestyrelsen.
7. Eventuelt
På bestyrelsen vegne: Mogens aka Piraten
I forbindelse med generalforsamlingen, vil der som tidligere være
mulighed for, at opstille campingvogne, telte etc., fra fredag eftermiddag.
Strøm og mad for hele weekenden 300- kr ( 50 +250).

Betaling kan ske på Mobilpay 22 35 38 38 eller på konto Reg.nr. 9323
kontonr. 00 13292205
Med Venlig Hilsen
Eva og Elsebeth.