Sæt kryds ved vores jubilæumsfest 2019.

Sæt allerede nu X i kalenderen, vi afholder vores 10 års fødselsdagsfest den 7. September 2019. Nærmere herom senere