Indkaldelse til generalforsamling 2018.

Vi indkalder til generalforsamling lørdag 26. maj. 2018. klokken 13.00 på Solgården

Teglbakkevej 16, Skelund, 9650 Hadsund.

Som vanligt så har medlemmer mulighed for at stille campingvogne op.

Alle medlemmer er velkommen til at ankomme fredag hvor vi også helt som vi plejer at blive rystet godt sammen og for nogle af os ses vi første gang på året til fest farver og hygge.

Således kan man med fordel tage et stykke kød med til grillen om aften eller begge, ellers så vil jeg næsten tro at den nærmeste dagligvarebutik eller pizzeria ikke er længere end et stenkast væk og lur mig så om vi mon ikke fortsætter festen og hyggen lørdag efter generalforviringen.

For de fremmødte under generalforsamlingen lørdag klokken 13. vil der være frit valg af sandwich betalt af bestyrelsen.

ForslagUdskriv dagsorden. spar både papir og blæk.

Den foreløbige dagsorden til lørdag er som følger:


1. Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyren skal for god ordens skyld konstaterer om generalforsamling er lovligt indvarslet. Dvs. at alle har modtaget indkaldelse senest 20 dage inden generalforsamlingen. Der tages forbehold for ubekendte adressater!

Sidst nævnte giver dog ingen mening i flg. § 10.1, dog er denne indkaldelse sendt ud i vores fora 3 uger før og det må anses for lovlig varsling.


1.2 Sammentælling af tilstedeværende medlemmer samt af bestyrelsen.

2. Valg af stemmetællere minimum 2 stk. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være stemmetællere.


3. Formandens beretning.


4. Fremlæggelse af regnskab.


5. Valg til bestyrelsen. På valg er:

  • Behandles internt for de fremmødte på generalforsamlingen.

6. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen:

  •  Der forslås at § 10.1. Indkaldelse til generalforsamling bliver udsendt ca. 1 maj. I vedtægterne skrives om til ordlyden; udsendes senest 3 uger inden generalforsamlingen. Dette er normal praksis de fleste steder.
  •  Ligeledes forslår jeg således at vi indsætter en tillægsparagraf som hedder 10.1.1 Indkaldelse til generalforsamling foregår via foreningens fora, dvs. hjemmeside og notificeres via. vores facebookgruppe idet at vi altså ikke kan følge med PostNords meget dyre priser og ”lyn snare” hastighed.
  •  Hvis ikke der er forslag om nyt kontingent så skal vi lige have kigget/eller samstemt §13 vs 13.5 i vores vedtægter.

7. Eventuelt.

  • Til næste år er sidste weekend i maj 24. 25. 26. maj. Weekenden efter 31. 1. 2. er Kr. Himmelfart og ugen efter er Pinse.

Indkomne forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være vores formand i hænde senest 18 maj. Husk at det kun er medlemmer som der har betalt kontingent i flg. Vores vedtægter 31 december 2017 eller 1. januar 2018 som har stemmeret.

Der kan ligeledes heller ikke vedtages noget under punktet eventuelt, forslag skal således være indsendt senest 14 dag før.

Indkomne forslag kan indsendes pr. brev eller via. Email til formand Per Winchester på Winchesterper@gmail.com