Fotos fra festen lørdag d. 20 maj.

På vej over tærsklen til 2017.

Tilbage i efteråret åbnede jeg vores Facebookgruppe og gjorde den offentlig så alle nu kan se med, sætte opslag og indlæg op samt at komme med kommentarer noget som jeg indtil da forgæves har henvist til væres gæstebog og debatforum på hjemmesiden ikke mindst da jeg mener at det måtte være mest aktuelt at have stående på klubbens hjemmeside.

Da det nu er muligt at lægge egne opslag op så har jeg i samme arbejdsgang fjernet nyheds og kalendersiden da folk jo så selv kan dele country arrangementer i vores gruppe.

Med måde og pli:

Jeg vil understrege at gruppen er offentlig som i ordets bedste forstand og det vil sige at alle i sagens natur kan se med, jeg vil så at sige lede til at folk bruger en hvis portion af omtanke, filtrering og pli inden at man skriver for derved ikke at skade klubben.

Det gør sig gældende i en række uskrevne regler som handler om hvad man kan og hvad man ikke kan skrive også skatteteknisk, noget som jeg som webmaster og administrator har styret førhen.

Jeg vil hermed sige at nu er det op til jer selv at afgøre hvad der skal og ikke skal skrives i gruppen, jeg har og tager absolut intet ansvar og jeg vil hverken fjerne eller redigerer i gruppens oplæg.

Kort fortalt så er jeg kun ansvarlig for hvad der står på hjemmesiden her og dens drift.

Generalforsamling lørdag 28. maj.

Det er ikke blevet til de store fester i det forløbne år, jeg kunne få den grimme tanke at det måske har noget at gøre med vores svigtende medlemstal og således lave kassebeholdning som en konsekvens heraf.

Således måtte vores formand op på talerstolen og virkelig skuffet måtte han konstaterer at hele 35 melemmer havde meldt sig ud.

teltJeg tænker jo så på at det jo faktisk er at røvrende os andre der rent faktisk står på hovedet for klubben, sætter vores store klubtelt op og piller det ned igen bla. Silkeborg, sørger for mad og drikke, rydder op og gør rent efter os osv. osv.

Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. august.

I forlængelse heraf holdte vi en ekstra ordinær generalforsamling i Silkeborg.

I det at vi kun skulle drøfte ændringer og opdatering af vedtægter så blev der ikke lavet referat da den sådan set fremgår af dagsordenen.

Således har den ved en fejl ikke figureret under listen over generalforsamlinger på hjemmesiden men derimod har der været et link til den aktuelle dagsorden når man vælger at se vedtægter.

Vi har bl.a. valgt at lade vores regnskab følge kalenderåret og kontingent betales nu således januar til januar. Således håber vi at gøre det nemmere at huske for vores medlemmer at huske at betale kontingent og derved bidrage til vores samlet fællesskab og festivitas som ellers ikke kan føres ud i livet uden kontingent og hjælpende hænde med handsker som passer efter hånden.

Husk således at jeres kontingent skal være betalt inden 31. December. Herunder vil du kunne læsse om hvordan du indbetaler skulle du have forlagt dit brev fra Ina om indbetaling.

Tilbage på vores ordinære generalforsamling i maj. Blev det vi ligeledes enige om at det kun er medlemmer som har betalt kontingent ved årets begyndelse som kan bestille campingplads ved os, i forbindelse med og sammen med os i Silkeborg.

Dette gælder selvfølgelig IKKE for de pladser som er bestil til august 2017.

”7.3. Formanden var utilfreds med at det var andre end medlemmer af de udstødte der bestilte plads på Udelukket hos ham, det ville han ikke mere. Dette blev godkendt. ”

Betaling af Kontingent.

På vores ekstraordinære generalforsamling i Silkeborg i august fik vi lavet det sådan at vores regnskabs år følger kalenderåret. Januar til Januar. Dvs. at §13 i vores vedtægter således foreskriver at kontingent nu skal være betalt inden 31. december.
Da jeg jo også har det med at glemme den slags og for at spare klubben for dyre forsendelses breve har jeg i min netbank lavet en fast automatisk kontooverførselsaftale som hvert år på den sidste bankdag overfører 150 kr. til De Udstødtes konto. Husk dog at skrive dit medlemsnummer ind. Det skulle du meget gerne have fået tilsendt på email da Ina sendte kontingentopkrævning til dig i december.
Herunder kan du se hvordan et eksempel på hvorledes min overførsel ser ud:
Til konto: 5364 0000319809 (De Udstødtes)
Tekst på modtagers kontoudskrift: nr. 19. Kaktus Jack
Beløb: 150,00
Betalingsinterval: Hvert år
Fast betalingsdag: Sidste bankdag
Betales næste gang: 30.12.2016
Betales sidste gang: 31.12.2040
Betalingsfrie måneder: Ingen (Da det kun er en gang om året).

Er du i tvivl om dit medlemsnummer så er jeg sikker på at du kan skrive til vores altid gode kasserer på Ina.jensen1@gmail.com og få oplyst dit nummer.

 

Forglem heller ej vores general forsamling lørdag d. 10 juni 2017 og på glædeligt nyt år.

“§ 10. Generalforsamlingen afholdes fast den sidste weekend i maj, såfremt denne ikke indeholder en helligdag, hvis dette er tilfældet rykkes generalforsamling til den førstkommende weekend.”

  • Sidste weekend i maj vil i år ramle sammen med Kristi Himmelfart og weekenden efter med Pinsen, så det bliver d. lørdag d. 10.

Tryk for at følge os på Facebook.

Forfædrene til alle moderne inuitter i Canada og på Grønland.

igloo-e1378632788136Iglooen som på billedet øverst på siden.

Igloo var en typisk struktur, der anvendes som et ly eller et hus som blev bygget af mennesker fra Inuit stammen som også kulturelt tilhører grenen af de første mennesker på jorden. Den gren af mennesker som vi kalder vi fejlagtigt kalder for indianere.

Ordet indianer stammer faktisk fra da Christoffer Columbus i 1492 forsøgte at finde en søvej til Indien men i stedet fandt Amerika og troede at de indfødte derfor var indere eller (indianere).

08-06-01-052_1203x800

Billedet er lånt fra http://www.touristnature.com/Dansk/Inuit_Culture.htm

Inuit stammen som beboede i de arktiske områder i Alaska, og Canada og Grønland som ikke mindst nu er indlemmet i det danske rige konstruere lynhurtigt hurtigt ganske komfortable igloor af blokke af sne og is og er derfor et hurtigt ly ved snestorm fremhævet af tunneler som udgør indgangspartiet blev dækket af dyr huder, såsom fra rensdyr.

Wikipedia om Inuit stammen:

Inuitter er en fællesbetegnelse for en række arktiske folkeslag, der nedstammer fra Thule-kulturen. Historisk har endonymet eskimoer, der stammer fra det franske esquimau, været anvendt.[1] Betegnelsen opfattes i nyere tid som nedsættende i Grønland og i nogle områder af Canada, og omfatter grupper, der ikke er inuitter.

Som inuitiske folkeslag tæller de canadiske inuit- og inuvialuit-folk, Grønlands kalaallit-folk, Alaskas inupiaq-folk og yupikkerne, der findes både i Alaska og Rusland. Yupikkerne er dog ikke efterkommere af Thule-kulturen og foretrækker derfor betegnelsen “yupik” eller “eskimo”. Folkene arbejder sammen gennem Inuit Circumpolar Council (ICC).

Wikipedia om Thule-kulturen.

Thule-kulturen er et arkæologisk begreb for det arktiske Thule-folk som man kalder forfædrene til alle moderne inuitter i Canada og på Grønland.

Navnet Thule kommer fra stedet Thule i det nordvestlige Grønland hvor man fandt de første arkæologiske spor fra dette folk. Forbindelsen mellem Thule-folket og inuitterne er biologisk, kulturelt og sprogvidenskabeligt.